Personeelsmanagement, wat is dat?

Beste bezoeker, bedankt om een kijkje te komen nemen op mijn website over personeelsmanagement! Waarom het belangrijk is om dit uit te voeren in jouw organisatie? Dat kom je onder meer te weten op mijn site. Als HR consultant zie ik wel vaker hoe personeelsmanagement – ook wel human resource management (HRM) genoemd personeelsmanagement homepage-  steeds meer zijn plaats lijkt in te nemen binnen zowel kleine als grote bedrijven.

Dit houdt personeelsmanagement in

Als je als zaakvoerder besluit om een goed personeelsmanagement toe te passen, heb je het doel om de beschikbare ‘middelen’ in je organisatie optimaal in te zetten – en vooral je personeel. Het gaat dus eigenlijk om de manier waarop je jouw medewerkers motiveert om beleidsdoelstellingen te realiseren. Personeelsmanagement wordt vaker gelinkt aan bedrijfsmanagement. De reden? Er zijn twee manieren waarop je naar jouw personeel kan kijken: enerzijds vanuit een organisatorisch perspectief, maar ook vanuit het standpunt van een individu.

Het eerste perspectief– puur organisatorisch – beschouwt elk personeelslid als een resource. Dat wil zeggen, een informatiedrager die bepaalde competenties heeft. Daarbij wordt vooral gedacht aan zowel de kwaliteit ervan en in welke mate de vaardigheden aanwezig zijn. En het gaat nóg verder. Vanuit dit bedrijfskundig standpunt wordt ook nagedacht over hoe je met personeel moet omgaan. Hoe kan je – als zaakvoerder én als onderneming – je medewerkers stimuleren? Hoe creëer je ruimte voor verdere potentiële groei? En vooral: de beloning die hier tegenover staat. Want ook al denk je als zaakvoerder hier niet altijd aan: het welzijn van je personeel is belangrijker dan je denkt. En dit aspect brengt ons bij het individuele perspectief. Vanuit deze insteek wordt elke medewerker beschouwd als een soort interne klant. Ja, ieder personeelslid is niets meer dan een individu. Een belangrijk individu dat ernaar streeft om zijn ambitie te botvieren op vooropgestelde doelstellingen, en dat niet alleen een mooi loon wil, maar ook zowel een titel als een bedrijf op z’n visitekaartjes waarop hij/zij trots kan zijn. Personeelsmanagement brengt ons bij een belangrijke conclusie: jouw personeel zet zich in voor een bepaalde onderneming, maar dit moet ook in de omgekeerde richting werken.